Ubezpieczenia
Jazda bez zmartwień

Ubezpieczenia

Zmniejszenie ryzyka w przypadku nieprzewidzianej szkody dzięki przejrzystym kosztom.

Ubezpieczenie Mercedes-Benz1001 uwalnia od trosk w przypadku szkody: po wypadku udostępniamy samochód zastępczy, co pozwala na zachowanie mobilności. Samochód, który uległ wypadkowi, odholujemy do najbliższego serwisu Mercedes-Benz. Wszystkie koszty są możliwe do zaplanowania i przejrzyste.

Wysokość składek obliczana jest na podstawie wersji silnikowej ciężarówki, rodzaju eksploatacji oraz Państwa indywidualnej klasy bezszkodowości. Ponadto: Jeśli nie mogą Państwo wnieść do umowy własnego statusu bezszkodowości, podpisując umowę skorzystajcie Państwo z specjalnego zaszeregowania do klasy bezszkodowości 2 (SF 2). Natomiast w kwestii wkładu własnego mogą Państwo wybrać między dwoma wariantami: 1000 euro lub 2500 euro.

Korzyści dla klienta.

  • Ubezpieczenie na kwotę 100 milionów euro w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom, szkody rzeczowe i szkody majątkowe, maksymalnie 12 milionów euro dla każdej osoby, która poniosła szkody
  • Ubezpieczenie wspólne elementów domontowywanych i zabudów do kwoty 100 tysięcy euro
  • Ubezpieczenie wspólne od szkód eksploatacyjnych, uszkodzeń układu hamulcowego i złamań
  • Automatyczna aktualizacja usługi ubezpieczenia
  • Opcjonalne ubezpieczenie straty finansowej GAP w połączeniu z umową kredytową
  • W przypadku fabrycznego zamontowania asystenta utrzymywania pojazdu na zadanym pasie jazdy, systemu Active Brake Assist i systemu automatycznego utrzymywania odległości (jeśli są fabrycznie dostępne) oferujemy obniżenie składki ubezpieczeniowej o 10%
W górę